Nationaal Park De Alde Feanen

Om de positie van Grou als een belangrijke toegangspoort tot “Nationaal Park De Alde Feanen” zichtbaar te maken werd in 2016 door DAG een serie van 21 ‘Parkkaarten’ geproduceerd. Deze kaarten geven in woord en beeld informatie over Grou en omgeving en worden gratis verspreid via ondernemers in Grou.

Parkkaart 21