Dorpscanon

Dorpscanon Grou

Grou gaat meedoen aan de website over Friese dorpscanons. Zie hiervoor: https://www.dorpscanon.nl

De vraag is: wat zijn de historisch gezien meest karakteristieke mensen, gebeurtenissen, gebouwen voor het dorp Grou en omgeving?

Uitslag peiling Dorpscanon

De Dorpscanon van Grou