Jenever met stroop

Voor versie in het Fries: klik hier

Tholly Jellema

Talke of Tholly Jellema-Rinzema werd geboren midden in de crisisjaren, op 6 januari 1931, in een  klein arkje aan de Lange Jammer, tegenwoordig de Jogchum Nieuwenhuisstraat. Tholly was het derde  en jongste kind van Jan Rinzema en Wytske van der Wal. Ze had nog twee oudere broers: Lourens en  Jelle. In haar kinderjaren had Tholly last van bronchitis. Moeder gaf haar toen als recept jenever met stroop, een probaat middel volgens moeder. Zij kookte eerst de jenever om de alcohol er uit te krijgen. Moeder zei tegen Tholly: “Denk er om, dokter Schoustra (de huisarts) mag dit niet weten  hoor“. Tholly is door haar ziekte ook niet op de kleuterschool van juffrouw Akke (Beeksma) geweest. 

Vader was arbeider bij de boer en is later nog portier geweest bij de houtfabriek van Halbertsma,  samen met Koelhuis. Jammer genoeg mocht hij niet oud worden, hij had vaak last van de maag.  Toen vader overleed moest er wel geld op tafel komen en werd moeder ‘bolkoerrinster’ (broodbezorgster) bij bakker Rintsje Bouma en deed ze schoonmaakwerk waar ze maar kon. Later werd zij vaste kracht in de huishouding bij (baas) Hidde Halbertsma in de ‘villa’ aan de Parkstraat. Daar had zij een fijne plek. 

Tholly ging na de lagere school naar de ULO en kwam vervolgens in 1948 bij Halbertsma op kantoor,  bij juffrouw Büch, op de factureerafdeling. Collega’s waren: Griet Stellingwerf, Mattie Woudstra, Leentje Feenstra, Aaltje van der Heide, Geertje Hazenberg, Japke Bergsma, Ditie de Vries, Lutske de Jong en Tine Piek. 

In 1955 trouwde Tholly met Ype Jellema, zoon van slager Gerrit Jellema in de Lytse Buorren. De Jellema’s kwamen oorspronkelijk van Arum. Ype moest in de jaren 1948/1949 als dienstplichtige anderhalf jaar als marinier naar Indië. Hij heeft meegedaan aan de politionele acties in de Gordel van Smaragd.

Meerdere Grousters moesten er destijds naar toe: Jan v.d. Brink, Hendrik Pijl, Wouter Pietersma, Sake Brouwer, Minze Tjeerdsma, allen bij het Friese Bataljon. Later ook nog Germ Jonker, de beide neven Doeke Roodbergen, Wouter Stenekes, Jelle Rinzema, Ate Keidel, Albert Wester, Anne de Jong en Gerrit Boorsma. 

De terugkomst in Nederland was niet echt feestelijk. Vanuit de overheid was geen sprake van een ontvangst, er was geen enkele opvang. Je moest je zelf maar redden. De Grouster bevolking reageerde wel goed op Ype’s thuiskomst, de Lytse Buorren was prachtig versierd en er stond een ereboog als welkom thuis. 

Ype werd na terugkomst eerst nog hulp bij melkboer Schiere, later kwam hij in de Végé-winkel, tegenover Garage Beetstra, op de hoek van de Parallelstraat. Nog weer later in de winkel op de hoek van de Paviljoenstraat en de Drachtsterweg (nu Studio S). Tholly moest toen ook nog studeren voor het diploma ”Midden en Klein Bedrijf“. Ype en Tholly kochten vervolgens de Coöperatie-winkel, op de hoek van de Drachtsterweg en de 2e Oosterveldstaat.

Werk dat beide met veel plezier jaren hebben gedaan. Hoewel er ook aan dit werk een andere kant zit, waar ook zij mee te maken kregen. Zoals klanten die op de “pof” leefden, af en toe was er ook sprake van winkeldiefstal.

Ype mocht helaas niet oud worden, hij overleed al op 68-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. Hij mocht graag koken, hij had eigenlijk butler moeten worden, dat was echt wat voor hem geweest. 

Ype en Tholly kregen 3 kinderen, dochter Wytske en de beide zonen Gerrit en Jan.

Doordat haar moeder destijds bij de familie Halbertsma werkzaam was in de huishouding, maakte Tholly, in het kader van de festiviteiten rond Simmer 2000, opnieuw kennis met Kerstie, dochter en de jongste van  de vijf kinderen van Hidde Halbertsma. Vanuit deze hernieuwde vriendschap, nodigde Kerstie haar uit om naar Kaapstad te komen. Dit was een prachtige ervaring voor Tholly. 

Deze visites werden later herhaald. In 2003, met o.a. een bezoek aan het Paul Krugerpark. Ook in  2004, 2005 en 2006 is Tholly daar geweest. Ze maakt trouwens wel vaker gebruik van het vliegtuig,  want dochter Wytske woont in Schotland, vlakbij Aberdeen. 

Tholly is een echte Grouster en zij kijkt altijd met veel plezier uit naar de avonden van Stifting Grou  en het Sint Piterfeest. Ze is een trotse vrouw  met het echte Grouster D.N.A.