Rijksmonumenten

22882 Halbertsma’s Plein 4, Pand met verdieping onder zadeldak met voorschild; de voorgevel (waarboven dakkapel) afgesloten door geblokte kroonlijst. Zeven vensters met ieder zes ruiten. Tussen de vensters der verdieping 20e-eeuwse gedenkstenen voor Gebr. Halbertsma.

22883 Halbertsma’s Plein 12, Breed dubbel pand onder omgaand zadeldak met dakkapel, waaraan houten druiplijst. Vormt een geheel met het buurnummer 13.

22884 Halbertsma’s Plein 13 Breed dubbel pand onder omgaand zadeldak; Vlaamse top met halsgevel, gedateerd 1764 en blijkens initialen gebouwd voor uurwerkmaker Joh. Anders en vrouw Anderske Klases. Boven de zijgevel goede dakkapel. Vormt een geheel met het buurnummer 12.

22885 Huzebosk 2 A Gebouw waarvan de middenpartij boven een poortdoorgang tot boven de nokhoogte van het gebouw is opgetrokken en met een puntgevel beëindigd, waarin datumsteen 1665. De poortdoorgang en bogen boven de vensters der verdieping hiervan, zijn versierd met natuurstenen blokken; de poort ook geflankeerd door pilasters. Vormt een geheel met Hoofdstraat 31 en het naastliggende pand Halbertsma’s Plein ongd.

22886 Huzebosk 2 Pand onder zadeldak tussen puntgevels. Vormt een geheel met het naastliggende poortgebouw en Hoofdstraat 31.

22887 Hôflân 7 Boerderij bestaande uit woonhuis waarachter langhuisstal.

22888 Hoofdstraat 31 Pand onder zadeldak tussen puntgevels, met vlechtingen en sierankers.Vormt een geheel met het naastliggende poortgebouw en Halvertsma’s Plein ongd.

22889 Hoofdstraat 44 Voorbouw van de Doopsgezinde Kerk.

22890 Hoofdstraat 74 Herenhuis met verdieping onder zadeldak met aan voor- en achterzijde schilddak met schoorstenen. Gevel afgesloten door forse kroonlijst. Op de verdieping zesruitsvensters.

22891 Hoofdstraat 104 Herenhuis met verdieping onder zadeldak met voorschild, waarboven schoorsteen met bord. Op de verdieping zesruitsvensters.

22892 Hoofdstraat 108 Pand zonder verdieping onder dwars zadeldak tussen topgevels; aan de voorzijde echter uitbouw welks zadeldak gelijke nokhoogte heeft met die van het hoofddak en beganegronds op twee gietijzeren kolommen rust. Zesruitsvensters.

22893 Joghum Nieuwenhuisstrjitte 3 Laag pand onder schilddak met hoekschoorstenen, goot op klossen; zesruitsvensters.

22894 Kerkstraat 4 Herv. Kerk met toren op omheind kerkhof toegankelijk door 19e eeuws houten poortvormig hek. De kerk bestaat uit een 13e eeuws bakstenen schip bij een vroeg 12e eeuws koor uit tufsteen opgetrokken.

22895 Parkstraat 18 Blokvormig pand onder omgaand zadeldak met twee forse hoekschoorstenen, waarop borden. Ingang met oorspronkelijke deuren, waarboven bescheiden bloklijst. Omgaande geblokte gootlijst. Boven de ingang goed gedetailleerde dakkapel. In de voorgevel zesruitsvensters.

22896 Raadhuisstraat 8 Landelijk pand onder zadeldak tegen puntgevel, die echter is afgeknot en door kleine kroonlijst afgesloten wordt. Langs de zijden vlechtingen en in de top twee zesruitsvensters.

22897 Raadhuisstraat 11 Eenvoudig pand onder zadeldak tegen puntgevel aan de straatzijde. De gevel heeft vlechtingen langs de zijden en daklijsten aanvangend op aanzetlijsten. In de top twee zesruitsvensters; ster-vormig bovenlicht boven de deur. Vier stoeppalen door kettingen verbonden.

22898 Raadhuisstraat 12 Door Halbertsma’s fabrieken ingebouwd eenvoudig pand zonder verdieping, onder schilddak met twee hoekschoorstenen. Omlijste ingang en vensters, aardige dakkapel. Voor de gevel vijf door kettingen verbonden stoeppalen.

22899 Raadhuisstraat 15 1 Voormalig Raadhuis van Idaarderadeel.

22900 Waachshaven 2 Gepleisterd huisje uit het eind van de 18e eeuw.

22901 Waachshaven 7 Deftig landelijk huis zonder verdieping onder schilddak met twee hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste ingang waarboven geblokte kroonlijst. Voor het voorschild van de kap dakkapel, versierd met pilasters en geblokt fronton.

22902 Waachshaven 9 Pand, bestaande uit een zuidelijk deel met de nok loodrecht op de straat, zadeldak tegen topgevel waarin steen met opschrift. Haaks daarop een noordelijk deel met de nok evenwijdig aan de straat, zadeldak tegen zijtopgevel. Merendeels zesruits vensters.

22903 Wijde Steeg 1 Pand onder zadeldak tegen halsgevel aan de zijde van het kerkhof.

22904 Wijde Steeg 8 Pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat waarvoor z.g. Vlaamse topgevel met gebeeldhouwde aanzetkrullen en kuifstuk. Onder de aanzetkrullen gedateerd Anno 1764.

22905 Reinerswei 7 Boerderij Nijdamstra-State. Gave boerderij van het kop-hals-romptype uit het midden van de 19e eeuw. Voorhuis onderkelderd met toegang langs bordes aan de binnengevel; zadeldak tussen topgevels.

22906 Suorein 1 Fraai gelegen gave boerderij van het kop-hals-romptype; onderkelderd voorhuis, zesruitsvensters in de geveltop. Topschoorsteen met bord.

22907 Restant van de “Leppedijk” aangelegd 10/11e eeuw.

22908 Restant van de “Leppedijk” aangelegd 10/11e eeuw.

22909 Restant van de ‘Leppedijk’ aangelegd 10/11e eeuw.

22910 Restant van de “Leppedijk” aangelegd 10/11e eeuw.

22911 Restant van de ‘Leppedijk’ aangelegd 10/11e eeuw.

22912 Aalsum 1 Restant van de ‘Leppedijk’ aangelegd 10/11e eeuw.

22913 Restant van de ‘Leppedijk’ aangelegd 10/11e eeuw.

22915 molen aan de Wijde Bird. Spinnekop, vermoedelijk uit de 18e eeuw daterend, als molen in werking.

22916 Poldermolen van het Waterschap de Nije Borgkrite. Monnikmolen uit 1895, met riet bekleed.

22917 De Haensmole aan het Prinses Margrietkanaal. Poldermolen aan het Prinses Margrietkanaal. Spinnekop, vermoedelijk uit de 18e eeuw; romp met pannen bekleed.

514858 Stationsweg 1 Gemeentehuis De bouw van het GEMEENTEHUIS, lokaal bekend als het raadhuis, van de voormalige gemeente Idaarderadeel te Grou werd aangevangen in 1941 en voltooid in 1942 naar ontwerp van A.J. Kropholler uit Wassenaar in de stijl van de Delftse School.

514859 Kievitstraat 2  Dienstwoning De bouw van de DIENSTWONINGEN liep min of meer parallel aan de bouw van het gemeentehuis, namelijk vanaf 1941. Ze werden voltooid in 1942.

514868 Paviljoenstraat 1 Woonhuis Het object bestaat uit een blokje van vier WONINGEN met erf en bleekjes (nu voortuinen) aan de zuidzijde, gebouwd in opdracht van de Kerkvoogdij van de Nederduitsche Hervormde Gemeente in 1903.

541869 1e oosterveldstraat 2 Woonhuis Het object bestaat uit een blokje van vier WONINGEN met erf en bleekjes (nu voortuinen) aan de noordzijde, gebouwd in opdracht van de Kerkvoogdij van de Nederduitsche Hervormde Gemeente in 1903.

514881 Parkstraat 11  Woonhuis Het statige WOONHUIS Blier Herne, thans woning met praktijkruimte, werd in 1913 onder Overgangsarchitectuur gebouwd in opdracht van de heer J.N. Mulder, directielid van de houtfabriek van Halbertsma te Grouw.

514882 Biensma 12 Boerderij De omgrachte AMERIKAANSE BOERDERIJ in Ambachtelijk-traditionele baksteenarchitectuur is gebouwd in 1925 naar ontwerp van de Leeuwarder architect S. Schaap Hzn., in opdracht van notaris S. Boltjes te Baarn.

514883 Kerkstraat 3 Kosterswoning Het CATECHISATIELOKAAL (huisnr. 3) met WOONHUIS (huisnr. 2) en HEKWERK uit 1905 onder Overgangsarchitectuur is vermoedelijk een ontwerp van K.B. Budstra.

Bron:https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister