Grouster uurwerkmakers

“Grouw is in de 18de eeuw een bij uitstek belangrijk centrum van klokmakerskunst geweest. Reeds in 1726 bloeide deze klokkenindustrie hier. Er werd toen geld verdiend in Grouw met de kofvaart en aanverwante industrieën en er was een kapitaalkrachtige burgerstand, de onmisbare factor voor de noodige luxe.”

Zo begint Nanne Ottema het hoofdstuk over Grou in het boekje “Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland” (1948). In het dorp zijn nu nog slechts enkele verwijzingen naar deze periode terug te vinden. Voor veel Grousters is dit een onbekend verleden. Toch was het een ambacht waar destijds tientallen Grousters werkten. Ondanks het vrij plotselinge verdwijnen van het ambacht halverwege de negentiende eeuw, was er ook een vervolg. Via uurwerkmaker Tjalke Van der Ploeg ontstond ‘it izerwurk’, een geheel nieuwe industrie in Grou.

Reden genoeg voor Dorpsarchief Grou om nader onderzoek te doen naar deze bijzondere periode. In archieven, bibliotheken, musea, kranten, tijdschriften en bij particuliere eigenaren van klokken werd nieuwe informatie gezocht. De huidige stand van kennis vindt u op deze website.

Klik op rode tekst voor meer informatie

De klokkenmakers

De woningen en werkplaatsen

Het maken van de klokken

De klokken

Oproep

Bent u in het bezit van een Grouster klok, of weet u waar er ergens een staat of hangt, die nog niet in ons overzicht voorkomt, dan ontvangen we graag een berichtje van u, zo mogelijk met een foto en gegevens. hepkehiemstra@hotmail.nl

Verantwoording