Literatuurlijst DAG

Klik hier voor Lijst (pdf) van enige literatuur over Grou, omstreken

Deels is deze literatuur digitaal op deze site te raadplegen.

Voor eventuele inzage van ‘papieren versie’ kunt u kontakt opnemen met:

–  voor werken in bezit van het Dorpsarchief Grou: dau@xs4all.nl      

–  voor werken in bezit van Museum Hert fan Fryslân: akke.tjallema@gmail.com