Overzichtskaart

Op deze overzichtskaart zijn de boerepleatsen rond Grou weergegeven. 

Hierbij is de meest recent vastgestelde naamgeving gehanteerd.

De nummering komt overeen met de kohiernummers van 1850. (Zie voor kohierlijst de link geheel onderaan deze pagina). De daar gehanteerde namen wijken soms af van de recent vastgestelde lijst.