Beroepsvissers Van Stralen

De familie Van Stralen

De familie van Stralen leverde drie generaties beroepsvissers die actief waren rond Grou. Bijgaand een overzicht van deze drie en de drie voorgaande generaties Van Stralen.

Wybren Haites van Stralen was de eerste beroepsvisser van zijn familie.

Wybren van Stralen en zijn gezin woonden in het oude molenhuis (links op de foto) naast de houtzaagmolen. 

Ulbe van Stralen, zoon van Wybren en Willemke, vormde de tweede generatie beroepsvissers.

Gerrit van Stralen, zoon van Ulbe en Minke, vormde de derde generatie beroepsvissers.

Onder: Gerrit bezig met netten mazen.

Van Gerrit van Stralen zijn diverse documenten bewaard gebleven.

1942 Erkenning als beroepsvisser

1944 Verkoopopbrengsten 1944

1946 Vergunning dichtvisserij in de Folkertsloot

1948 Visvergunning

1948 Voorwaarden voor ontheffing omtrent bepaling gesloten tijd

1949 Vergunning voor vissen

Opzet groote tweevleugelige aalfuik

Opzet grote visfuik