Pontjesroute en De 8 van Grou

“De 8 van Grou” is een fietsroute die je afwisselend  door het waterrijke landschap van het Nationale Park De Alde Feanen voert en het andere moment door schilderachtige dorpen. Onderweg kom je regelmatig bij een vaarwater, waar vrijwilligers je met de pont naar de overkant varen, wat een extra dimensie aan de fietstocht geeft. De “8 van Grou” telt 12 pontjes en je kunt kiezen uit verschillende afstanden en routes, variërend van 28 tot 45 kilometer.

De route volgt het knooppuntensysteem van het fietsroutenetwerk. Via de nummers op de borden fiets je van knooppunt naar knooppunt. Deze nummers zijn te herkennen aan een rechthoekig groen-wit bord met omcirkelde nummers.

Je kunt starten vanaf de Hellingshaven, waar je met de pont Gastvrij Grou naar de overkant vaart om vervolgens via de pont De Burd over het eiland De Burd naar pont De Snoekcbears gaat. De tocht gaat door een deel van het Nationale Park De Alde Feanen, waar veel weidevogels vertoeven.

Vanaf pont De Snoekcbears zijn er twee opties. Via de pont De Grietman kun je naar De Veenhoop en via Nij Beets, Aldeboarn, Akkrum terug naar Grou. Of op naar Earnewâld met de pont Hin & Wer en met de pont De Oerhaal via Warten terug naar Grou.

Stichting Grou Aktief heeft twee pontjes in eigendom. De pont Gastvrij Grou vaart tussen de Hellingshaven en de Seinpôlle. De andere pont De Snoekcbears vaart over De Grêft bij het eiland De Burd. De schippers zijn allen vrijwilligers.

De “8 van Grou” heeft een eigen fietsgids waarin de routes en vaartijden zijn beschreven. Ook rust- en e-fietsoplaadpunten worden vermeld, evenals de toeristische bezienswaardigheden.