Binnert Hiddes Halbertsma

cartoon van de hand van G. van Beek)

Binnert Hiddes Halbertsma (1795-1847) was de derde zoon. Hij was vooral koopman, eerst in de graanhandel later ook in de boter- en kaashandel. De rol van koopman en de status van vooraanstaand burger pasten hem, hij was lid van de Provinciale Kamer van Koophandel  Friesland.

Binnert  hield zich afzijdig  van de letterkundige activiteiten van zijn drie broers. Binnert Hiddes Halbertsma was ook de voorvader van de tak, die later de Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking in Grou op zou zetten.

Hij was ook degene die op de plek van hun ouderlijke woning voor hem en zijn gezin in 1837 een nieuw woonhuis liet bouwen: het huidige Halbertsmahûs aan Halbertsma’s Plein 4. Later zou dit pand lange tijd het postkantoor van Grou huisvesten.