Hof van Brussel

Het “Hof van Brussel” was een herberg en logement  in de buurt van de kerk, nu Oerhaelspaed. Dokter Eeltsje Halbertsma logeerde hier in de periode van 1821 tot 1823, vlak voor zijn huwelijk. Ook tijdens zijn huwelijk was hij hier een vaste klant. Kastelein was destijds Johannes Sjollema.

Waar komt de naam Hof van Brussel vandaan?  Een verklaring zou kunnen zijn: Brussel was in het verleden het centrum van de Europese macht en in het Hof van Brussel in Grou werden sterke verhalen verteld.