Tsiisferdûnsers

De scheldnaam voor de Grousters is “tsiisferdûnsers” of “tsyskedûnsers”: de “kaasverdansers”.

Het verhaal hierachter is dat een groepje feestvierende Grouster jongelui geen geld meer had voor de speelman. Toen kwam een van de dansers met een grote nagelkaas uit het pakhuis van zijn vader op de proppen.

De speelman, die de kaas graag als beloning aannam, speelde weer door, zodat het feest door kon gaan.