Krips en Molenaar

Krips en Molenaar was een revue- en cabaretduo, dat in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog erg populair was in Friesland. 

Het bestond uit Lambertus Krips (Wommels, 2 september 1875 – Groningen, 27 november 1951), winkelier uit Wommels, en Simke Molenaar (Grouw, 14 mei 1874 – aldaar, 16 februari 1965), zeilmaker uit Grouw. Vanaf 1904 traden zij jarenlang op. Hun repertoire bestond uit voordrachten en liedjes in het Fries. Grote succesnummers waren de belevenissen van Oept en Kekke (ook al vertolkt door Rozenga en Molenaar), In Spantsje, De Swalkers, en tijdens de mobilisatietijd Piter en Griet nei de Fryske soldaten:

“ús Frysce soldaten
Der falt net tsjin to praten:
Great binn’ wy op dy mannen, n’t wier
Sjuch mar dy troanjes sa gol en sa blier.
Mar ús frysce soldaten
Der falt net tsjin to praten.
Binne ho goed hja it ek skikke ken
Ljeafst thús by wiif en bêrn.”

Krips en Molenaar traden samen op tot 1926. Zes jaar later waren zij nog te horen op de VARA-radio.

Bron: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Krips_en_Molenaar

Winterjounenocht

Hwet de kranten er fen sizze

Frysk en Frij, Sneon 25 desimber 1982