Toponiemen van Grou e.o.

Toponiemenverzameling van Grou en omstreken uit 1978

(grotendeels in de Friese taal)

Samengesteld door S.A. Schoustra en bewerkt door T.B. Hoekema

Ofkoartings en boarnen (Afkortingen en bronnen)

Ferantwurding (Verantwoording)

Aaf – Fiskersstring

Five – Hynstefinne

ID Tjallings – Nije Haven

Nije Houtmole – de Terp

de Terp – Zyds