Over DAG

Dorpsarchief Grou (DAG) is sinds 2016 een werkgroep van vrijwilligers onder de vleugels van de vereniging Pleatslik Belang Grou (PBG).

Doel van DAG

  • historische informatie bereikbaar maken voor bewoners en bezoekers van Grou,
  • een trefpunt zijn voor het verzamelen en bewaren van historische informatie over het dorp Grou.

Werkprogramma van DAG

  • onderhouden van een aantrekkelijke en interactieve website,
  • beheren van een ‘lees- en werktafel’ op een centrale plek in het oude dorpscentrum van Grou,
  • uitwisselen van informatie met bewoners en ‘kenners’ van Grou,
  • overleg en samenwerking met organisaties die historische informatie verzamelen en beheren, zoals Stifting Grou, Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en Museum Hert fan Fryslân.

Bijdragen ‘in natura’

Uiteraard zijn wij begonnen met onze eigen kennis van Grou, geschreven bronnen, persoonlijke fotoverzamelingen, kaarten en dergelijke. Daarnaast hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de fotoverzameling van Bauke Lageveen en de Stifting Grou voor het fotoboek. De filmfragmenten werden voor ons door het Fries Film Archief op DVD gezet. En uiteraard spelen we graag leentjebuur bij de Facebookpagina ‘Grou Eartiids’, uiteraard onder vermelding van de oorspronkelijke inzender. 

Financiën

Voor de verschillende onderdelen van het werkprogramma heeft DAG subsidie gekregen van:

  • Dorpsbudget Grou
  • Mienskipsfonds gemeente Leeuwarden
  • Mienskipsfûns Provincie Fryslân
  • Fûns Mid-Fryslân

Werkgroep DAG 2017

vlnr: Hepke Hiemstra, Frans Bakker, Fenna Bijlstra, Dick Jellema en Peter Dauvellier

Contact via email: dau@xs4all.nl