Kenmerken van Grouster klokken

Niet van alle klokken is de maker bekend en toch weten deskundigen dan vaak aan te geven dat de klok van Grouster makelij moet zijn. Wat zijn de kenmerken van Grouster klokken? Klokkenmaker G.L.Tasma uit Frederiksoord, nazaat van deze vooraanstaande klokkenmakersfamilie, gaf negen kenmerken van een Grouster uurwerk.

1.  ongeprovileerde pilaren
2.  het anker zit onder de bovenzolder
3.  het gaande werkspoor zit voor het grondrad
4.  de wijzers met schelpvorm (Tasma)
5.  het wekkerwerk als in staande klokken
6.  een uitgekruist wisselrad
7.  bij dubbelslag schuin geplaatste uurverdeling
8.  kettingring met lood gevuld
9.  heeft een Friese klok een speelwerk dan is hij eigenlijk altijd in Grou gemaakt.