Plan voor cultureel-toeristisch centrum in het Halbertsmahûs (2016)

Halbertsmahûs, Culturele brûsplak van Grou