Het Poorthuis

Dit poortje (1665) sloot de toegang af tot de binnenplaats van het adellijk huis aan de Grouster “Komerk”.

De eigenaar was Benedictus van Velsen, gerechtsschout van de Friese Nassau regimenten. Hij was getrouwd met Sophia van Roorda, de zuster van Carel van Roorda, die van 1635 tot 1670 grietman (burgemeester) van de grietenij (gemeente) Idaarderadeel was.

De ingang, afgedekt door een rondboog, wordt geflankeerd door gemetselde pilasters met natuursteen basement en kapiteel, waarop een driehoekig fronton. Boven de ramen op de verdieping zitten ontlastingsbogen met natuurstenen aanzet- en sluitstenen.

De tuin had een vrije uitgang naar de “Hôfsgrêft”. Links en rechts van dit pand staan de diaconiewoningen van de Nederlands Hervormde Kerk.

In 1752 is het bezit van de familie Van Velsen in vier percelen verkocht.

Het Poorthuis in 2017