1959 De Spiegel; Het gevecht van Sint tegen Sint_kl